Styrelsen

Ordförande

Mikaela Ödlund Löfström

Kassör

Andreas Johansson

Ledamöter

Magnus Olsen

Michel Vulic