Styrelsen

Ordförande

Magnus Olsen

Kassör

Andreas Johansson

Ledamöter

Jenny Wrackefeldt
Lina Höög
Madelene Blom