Styrelsen

Ordförande

Mikaela Ödlund Löfström

Kassör

Andreas Johansson

Ledamöter

Jakob Guardian

Magnus Olsen

Mikael Segerqvist

Patrik Sjölander

Michel Vulic