Styrelsen

Ordförande

Emelie Nordin

Kassör

Andreas Johansson

Ledamöter

Jenny Wrackefeldt

Madelene Blom

Linn Unger

Ale Ottenby

Daniel Vare

______

Kontakta gärna någon av oss i styrelsen om du har frågor eller idéer som vi kan ta med oss i vårt arbete. Här hittar du kontaktuppgifter.